Växtservice

 

Vi erbjuder tre olika alternativ för service:

 1. Växtservice utan växtgaranti
 2. Växtservice med växtgaranti
 3. Hyra växter med växtgaranti

Växtgaranti innebär att växt som tappat sitt dekorativa värde byts ut utan extra kostnad för kunden.

I växtservice ingår:

 • Kostnadsfri rådgivning och installation.
 • Växtservice sker var 4:e vecka (13ggr/år).
 • Arbetstid vid påfyllning av vatten, växtnäring, jord och pimpsten,
  damning (manshögt), putsning, beskärning samt ohyreförebyggande
  åtgärder t.ex. bekämpning av sjukdomar och skadedjur.
 • Arbetet utförs under normal kontorstid och bedrivs så att det så
  lite som möjligt stör beställarens verksamhet.
 • Vi planterar samtliga växter i pimpsten som är miljövänligt,
  dekorativt och allergifritt.
 • Fakturering sker efter varje servicetillfälle med 30 dagar
  netto ifrån fakturadagen.
 • Serviceavtalet löper tillsvidare med en uppsägning på 6 månader.

 

Engagemang - Service - Kunskap