Integritetspolicy

 

 

Wendels Blomsterservice AB respekterar integritet och rätten att ha kontroll över sina personuppgifter. Wendels Blomsterservice är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att behandling sker enligt gällande dataskyddslagstiftning (dvs. dataskyddsförordningen GDPR samt eventuell senare lagstiftning som kompletterar eller ersätter denna).

Wendels Blomsterservice vill här informera om vilka personuppgifter vi registrerar och i vilket syfte vi samlar in dessa. Vi vill också informera om hur du kan kontakta oss.

Wendels Blomsterservice AB samlar i huvudsak in uppgifter via avtal med företagskunder och leverantörer och då registreras endast kontaktpersoners namn, mailadress och mobilnummer. Endast i undantagsfall registrerar vi personnummer, namn, adress, mailadress och mobilnummer på privatpersoner och då bara i de fall vi har fått samtycke till detta.

Insamlade uppgifter används för att fullfölja kontrakt, underlätta kontakt, skicka fakturor, in/utbetalningar och för att kunna följa bokföringslagen.

Uppgifterna sparas ett år efter avtalen upphört och tjänster/samarbete inte längre bedrivs (undantaget bokföringslagen), med undantag av offerter som sparas i två år. Du som privatperson kan närsomhelst kontakta oss och begära att vi inte ska fortsätta använda namn,adress, personnummer, mailadress och mobilnummer då tar vi med omedelbarverkan bort uppgifterna (gäller inte uppgifter som sparas enligt bokföringslagen).

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på vår vägnar såsom dataplattform och backup. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess. Vi lämnar inte ut personuppgifter till obehörig tredje part och personuppgifter som kommer till oss via mail/sms överförs till säkrare system och mail/sms raderas därefter direkt.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna policy, men den kommer alltid att finnas tillgänglig här på hemsidan.

 

Kontakt:

Wendels Blomsterservice AB

Sofiedalsvägen 10

238 37 OXIE

info@wendelsblomsterservice.com